วันนี้มีประโยชน์ 8 ข้อจากการเล่นฟุตบอลมาบอกกัน เชื่อเถอะว่า บางข้อคุณอาจไม่ทราบมาก่อน  1.เล่นฟุตบอล 15 นาที ลดพลังงานสะสมได้ 200 กิโลแคลอรี           FIFA ทดลองพบว่าการเล่นฟุตบอลในร่มนาน 30 นาที 90 เปอร์เซ็นต์ของการเล่น (เท่ากับ 27 นาที) ระดับการทำงานของหัวใจจะเพิ่มขึ้นถึง 70 เปอร์เซ็นต์